W-186

website - www.mpinfo.org

जनसंपर्कं संचालनालय:

मध्यप्रदेश शासनम्

समाचार:

 

 

पाइप माध्यमेन सिंचनं कार्ये मध्यप्रदेशं देशे अग्रणी

केन्दीयं जलं संसाधनं मंत्रिणी सुश्री उमा भारत्या
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रस्य मेलनम्

प्रदेशस्य लम्बिता सिंचनं परियोजनाभ्य: राशि: प्रदानाय केन्द्रात् आग्रहं कृतम्

भोपालम् : अष्टादश जनवरी सप्तदश अधिकं द्वि सहस्रम् वर्षम्

जलं संसाधनम् एवं जनसम्पर्कं मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र: अद्य नव देहिल्यां केन्द्रीयं जलं संसाधनं मंत्रिणी सुश्री उमा भारत्या वार्तां कृतवान्। डॉ. मिश्र: प्रदेशे चलायमाना प्रधानमंत्री कृषि: सिंचनं योजनाया: विषये विस्तारेण वार्तां कृतवान्। मंत्री डॉ. मिश्र: पीएमकेएसवाई अनुसारेण आगम्यमानं केन्द्रे लम्बिता सिंचनं परियोजनाया: राशिं शीघ्रं करणस्य आग्रहं कृतवान्।

वार्ताकाले केन्द्रीयं मंत्रिणी सुश्री भारती उक्तवती यत् पाइप माध्यमेन सिंचनं करणे मध्यप्रदेशं देशस्य अग्रणी राज्यम् अस्ति। च समुचिता सिंचनं योजनानां क्रियान्वयने मध्यप्रदेशं देशे द्वितीये स्थाने आगच्छति। केन्द्रीयं मंत्रिणी लम्बिता सिंचनं योजनानां राशि: शीघ्रं प्रसारणस्य आश्वासनं दत्तवती।

डॉ. मिश्र: उक्तवान् यत् प्रदेशे 209 एसएमई परियोजनानां कार्यं पूर्णम् अभवत्। एवमेव प्रदेशे 82 जलं संरचनानां पुनरुद्धारं कार्यं पूर्णम् अभवत्। डॉ. मिश्र: केन बेतवा सिंचनं योजनायाम् आगम्यमाना: अन्या: परियोजनानां विषये अपि वार्तां कृतवान्।

अस्मिन् अवसरे प्रदेशस्य प्रमुख: सचिव: जलं संसाधनं श्री प्रमोद अग्रवाल: च आवासीय: आयुक्त: श्री आशीष श्रीवास्तव: उपस्थितौ आस्ताम्।

क्रमांक : 0290S $ // अनु. आचार्य: